- Απαγορεύεται η γενικευμένη χρήση γλώσσας άλλης από την Ελληνική καθώς και χρήση μη Ελληνικής γραμματοσειράς, (περιλαμβανομένων των greeklish). Η ανάγνωση μηνυμάτων γραμμένων με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ δύσκολη και κουραστική για την πλειοψηφία των χρηστών. Η χρήση greeklish θεωρείται αδικαιολόγητη στις μέρες μας, που έχουν εκλείψει προβλήματα ασυμβατότητας, και κατ’ επέκταση προσβλητική. Να θεωρηθεί δεδομένη η επίπληξη χρήστη που συνεχίζει παρά την παρούσα διευκρίνιση, καθώς επίσης και η επεξεργασία ή ακόμα και διαγραφή του/ των εν λόγω μηνύματος/ των από τους Moderators χωρίς καμμία ενημέρωση.

- Μην γράφετε ΚΕΦΑΛΑΙΑ τον τίτλο του μηνύματος και το περιεχόμενό του. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοποιήστε bold χαρακτήρες ή άλλους τρόπους που παρέχονται από την πλατφόρμα. Eκτός του ότι είναι κουραστικό γι' αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίους χαρακτήρες, γενικότερα ο συγκεκριμενος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι “φωνάζετε”, οπότε άσκοπη και συνεχής χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις και σε κάθε περίπτωση είναι αναμενόμενη η σχετική επίπληξη από τους Moderators.

Το forum του paraktiopsarema.gr είναι από τα μεγαλύτερα του χώρου και διαθέτει πάνω από 17000 συζητήσεις. Πριν από την δημοσίευση νέου θέματος- απορίας κτλ , σας παρακαλούμε να κάνετε αναζήτηση έτσι ώστε να διαπιστώσετε εάν το ερώτημά σας έχει ήδη απαντηθεί. Ευχαριστούμε!