Υποβάλετε εδώ την προσφορά σας. Στόχος προσφορών: 30 EUR, Προσφέρθηκαν: 0 EUR (0%)
Υποστηρίξτε την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ευχαριστούμε!

Κώδικας BB

Επεξήγηση

Ο κώδικας BB είναι ένα σετ ετικετών βασισμένων στη γλώσσα HTML με την οποία μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι. Σας επιτρέπουν να μορφοποιήσετε τα μηνύματά σας με τον τρόπο που το κάνει η HTML, αλλά έχουν παρόμοια σύνταξη και δεν πρόκειται ποτέ δε θα χαλάσουν τη διάταξη των σελίδων που βλέπετε. Η δυνατότητα χρήσης του κώδικα BB ρυθμίζετε από τους διαχειριστές σε κάθε θεματική κατηγορία χωριστά, οπότε θα πρέπει να ελέγξετε τους κανόνες συμμετοχής της θεματικής κατηγορίας όταν αναρτάται ένα νέο μήνυμα.

Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των ετικετών του κώδικα BB που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε τα μηνύματά σας.

Κατάλογος Κώδικα BB

 1. Έντονα / Πλάγια / Υπογραμμισμένα
 2. Χρώμα
 3. Μέγεθος
 4. Γραμματοσειρά
 5. Επισήμανση
 6. Αριστερά / Right / Center
 7. Εσοχή
 8. Σύνδεσμος email
 9. Σύνδεσμος URL
 10. Σύνδεσμος Θέματος
 11. Σύνδεσμος Ανάρτησης
 12. Κατάλογοι Κουκίδων / Προηγμένοι Κατάλογοι
 13. Εικόνες
 14. Videos
 15. Κώδικας
 16. Κώδικας PHP
 17. Κώδικας HTML
 18. Παράθεση
 19. Σταμάτημα Αναγνώρισης Κώδικα BB
 20. Συνημμένο
 21. fb_video
 22. Flash
 23. Youtube
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Έντονα / Πλάγια / Υπογραμμισμένα

The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.

  • [b]κείμενο[/b]
  • [i]κείμενο[/i]
  • [u]κείμενο[/u]
  Τρόπος Χρήσης
  • [b]this text is bold[/b]
  • [i]this text is italic[/i]
  • [u]this text is underlined[/u]
  Παράδειγμα - Χρήση:
  • this text is bold
  • this text is italic
  • this text is underlined
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Χρώμα

The [color] tag allows you to change the color of your text.

 • [color=Επιλογή]κείμενο[/color]
  Τρόπος Χρήσης
 • [color=blue]this text is blue[/color]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • this text is blue
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Μέγεθος

The [size] tag allows you to change the size of your text.

 • [size=Επιλογή]κείμενο[/size]
  Τρόπος Χρήσης
 • [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • this text is two sizes larger than normal
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Γραμματοσειρά

The [font] tag allows you to change the font of your text.

 • [font=Επιλογή]κείμενο[/font]
  Τρόπος Χρήσης
 • [font=courier]this text is in the courier font[/font]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • this text is in the courier font
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Αριστερά / Right / Center

Οι ετικέτες [αριστερά], [δεξιά] και [κέντρο] σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου σας.

  • [left]κείμενο[/left]
  • [center]κείμενο[/center]
  • [right]κείμενο[/right]
  Τρόπος Χρήσης
  • [left]αυτό το κείμενο είναι στοιχισμένο αριστερά[/left]
  • [center]this text is center-aligned[/center]
  • [right]this text is right-aligned[/right]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • αυτό το κείμενο είναι στοιχισμένο αριστερά
  this text is center-aligned
  this text is right-aligned
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Εσοχή

Η ετικέτα [indent] σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το κείμενό σας σε εσοχή.

 • [indent]κείμενο[/indent]
  Τρόπος Χρήσης
 • [indent]αυτό το κείμενο είναι σε εσοχή[/indent]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • αυτό το κείμενο είναι σε εσοχή
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Σύνδεσμος email

The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

  • [email]κείμενο[/email]
  • [email=Επιλογή]κείμενο[/email]
  Τρόπος Χρήσης
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Σύνδεσμος URL

The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.

  • [url]κείμενο[/url]
  • [url=Επιλογή]κείμενο[/url]
  Τρόπος Χρήσης
  • [url]http://www.paraktiopsarema.gr/forum2[/url]
  • [url=http://www.paraktiopsarema.gr/forum2]paraktiopsarema.gr[/url]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Σύνδεσμος Θέματος

The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

  • [thread]threadid[/thread]
  • [thread=threadid]κείμενο[/thread]
  Τρόπος Χρήσης
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Click Me![/thread]
  (Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Σύνδεσμος Ανάρτησης

The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Κατάλογοι Κουκίδων

The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.

 • [list]κείμενο[/list]
  Τρόπος Χρήσης
 • [list]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]
  Παράδειγμα - Χρήση:
  • list item 1
  • list item 2
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Προηγμένοι Κατάλογοι

The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).

 • [list=Επιλογή]κείμενο[/list]
  Τρόπος Χρήσης
 • [list=1]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]
  Παράδειγμα - Χρήση:
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Εικόνες

The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.

 • [img]κείμενο[/img]
  Τρόπος Χρήσης
  • [img]http://www.paraktiopsarema.gr/forum2/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.paraktiopsarema.gr/forum2/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
  Παράδειγμα - Χρήση:
  • (Not linked)
  • (Linked)
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]κείμενο[/video]
  Τρόπος Χρήσης
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Παράδειγμα - Χρήση:
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Κώδικας

The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.

 • [code]κείμενο[/code]
  Τρόπος Χρήσης
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Κώδικας:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Κώδικας PHP

The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.

 • [php]κείμενο[/php]
  Τρόπος Χρήσης
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Κώδικας PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Κώδικας HTML

The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.

 • [html]κείμενο[/html]
  Τρόπος Χρήσης
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Κώδικας HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Παράθεση

The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.

  • [quote]Παράθεση[/quote]
  • [quote=Όνομα Χρήστη]κείμενο[/quote]
  Τρόπος Χρήσης
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;36086]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Παράδειγμα - Χρήση:
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Παράθεση Αρχική ανάρτηση από John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Παράθεση Αρχική ανάρτηση από John Doe Προβολή Ανάρτησης
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Επισήμανση

The [highlight] tag allows you to emphasize your text.

 • Τρόπος Χρήσης
  [highlight]κείμενο[/highlight]
 • Παράδειγμα - Χρήση:
  [highlight]this text is highlighted[/highlight]
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:
  this text is highlighted

Σταμάτημα Αναγνώρισης Κώδικα BB

The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.

 • [noparse][b]κείμενο[/b][/noparse]
  Τρόπος Χρήσης
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Συνημμένο

The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Τρόπος Χρήσης
 • [attach]12345[/attach]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

fb_video

Embed Facebook videos in your VB forum.

 • [fbv]κείμενο[/fbv]
  Τρόπος Χρήσης
 • [fbv]343872875747629[/fbv]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Flash

Post flash(.swf) movies/games

 • [flash]κείμενο[/flash]
  Τρόπος Χρήσης
 • <embed src={param} width=450 height=400 type=application/x-shockwave-flash></embed>
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • <embed src={param} width=450 height=400 type=application/x-shockwave-flash></embed>
  Παράδειγμα - Αποτέλεσμα:

Youtube

Embed youtube video code for your VB forum..

 • [ytb]κείμενο[/ytb]
  Τρόπος Χρήσης
 • [YTB]578nd9swh7E[/YTB]
  Παράδειγμα - Χρήση:
 • Παράδειγμα - Αποτέλεσμα: