Σ ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Τον μηχανισμό τον αγόρασα και στις δοκιμές του ΣΚ με το παλιό καλάμι η διαφορά είναι εμφανής σε σύγκριση με τον προηγούμενο 1000ρι.
Αναμένω το καλάμι τώρα και το νήμα για να δω ολοκληρωμένη την αναβάθμιση ....